main_logo

made by robots  .  controlled by human

Aktuality:
# Dne 2. 6. 2022 bylo podepsáno Memorandum o nákupu 100% akcií společnosti KERVAL a.s., akvizice proběhne do konce roku 2022.       # Dne 16. 6. 2022 byla úspěšně podána přihláška do soutěže Red Dot Award: Brands & Communication Design 2022; Category: Retail Design s naším výdejním automatem KERVAL 4DxtD®.       # Dne 22. 8. 2022 jsme se stali autorizovaným prodejcem a servisem tepelných čerpadel Schaffahausen pro Českou republiku.

O nás - naše filozofie

diamond

Vytváříme hodnoty

Výsledkem práce našeho inovativního týmu jsou robustně řešené aplikace s širokým spektrem použití, která přinášejí maximální užitek jak našim zákazníkům, tak i nám.


management

Efektivita a úspora energie

Naše aplikace jsou navrženy tak, aby byly vysoce efektivní z hlediska minimalizace výrobního personálu při dodržení ergonomie, spotřeby energií, servisních zásahů a současně maximálního využití automatizovaného zařízení. Hlásíme se k Zelené dohodě pro Evropu, tzv. „Green Deal“.


education

Vzdělávání a vývoj

Se stále se zvyšujícími požadavky v oblasti automatizace a robotizace klademe důraz na kontinuální vzdělávání kolegů v našem týmu a rozšiřování našich obzorů a specializace. Na aktuálních tématech úzce spolupracujeme s akademickou sférou.

Automatizace a robotizace

prospal

Návrh

Naši zkušení projektanti vypracují koncept zařízení jak ve 2D, tak i ve 3D, s přihlédnutím k nejnovějším aplikacím na trhu. Součástí konceptu je i zpracování detailního termínového plánu a cenové kalkulace. Pokud je k aplikaci potřeba obsluha, je součástí návrhu i bezpečnostní koncept a analýza zatížení člověka.


simulation

Simulace a ověření

Po odsouhlasení konceptu prověří funkčnost aplikace náš tým digitální továrny. Pomocí nejmodernějších SW provedou simulaci pohybů jednotlivých komponentů, a transportu dílů a výrobků. Samozřejmostí je ověření všech pohybů na bezkoliznost. Tímto ručíme za funkčnost navrženého konceptu.


realization

Realizace

Navrženou aplikaci či zařízení jsme schopni sestavit a zprovoznit buď v našich prostorech nebo přímo u zákazníka. Až po prokázání funkčnosti, vypracování veškeré dokumentace a revizí, a celkové spokojenosti našeho zákazníka považujeme projekt za ukončený.

PRODUKTY A&R

reddot Red Dot Award: Brands & Communication Design 2022; Category: Retail Design

KERVAL 4DxtD® - Výdejový automat

Jedná se o originální designový multi-výdejový automat čerstvých potravin.

S ambientním osvětlením, automatickým řízením teploty a vlhkosti, vlastní řídící jednotkou Kerval CO - 305 a robotickým ramenem (cobotem) vydává zákazníkům potraviny v řádu sekund ze zásobníků Kerval Food Cartridge®. Automat má výdejní místa defacto bezdotykové s automatickou desinfekcí a komunikuje se zákazníkem pomocí XR (Extended Reality) a aplikací v mobilním telefonu.

Ve variantě pro vnitřní a venkovní prostory, i s možností i venkovní mobilní jednotky bude k dispozici v roce 2023.

TECHNICKÉ PARAMETRY

KERVAL Food Cartridge® - Potravinový zásobník

Unikání potravinový zásobník pro uchování čerstvých potravin se sledováním mikroklimatu a zaručující nemožnost jakékoliv manipulace s potravinou mezi výrobcem a koncovým zákazníkem.

Jednoduchá a bezpečná manipulace kterékoliv nezaškolené obsluhy, sledující jak polohu, stav tak i bezpečnost čerstvých potravin.

Potravinový zásobník je vyroben z nezávadného materiálu a s vysokou odolností, určen pouze k použití do výdejového automatu KERVAL 4DxtD®

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výzkum a vývoj

opportunities

1. Identifikace příležitostí

Po pečlivém posouzení všech novinek a trendů v oblastech našeho zaměření se v Základním výzkumu věnujeme prohloubení a získání nových znalostí a dle definice "k jejich použití k budování porozumění a inteligence", které můžeme použít ve svůj prospěch.


seo

2. Experimentální vývoj

Navazuje na náš Základní výzkum při splnění ekonomických a dalších kritérií, tedy Aplikovaný výzkum (tzn. kombinace průmyslového a experimentálního výzkumu), kde pomocí simulací a zkouškách v laboratorním prostředí ověříme použitelnost technologie či výrobku.


timeline

3. Prototypová výroba

Disponujeme vlastními prostory k realizování výsledku Výzkumu a vývoje, tedy ve výrobě funkčního průmyslového výrobku, resp. Prototypu, u kterého dále ověřujeme vlasnosti konstrukce ve zkušebně a i v praxi, a připravujeme dokumentaci k předání Výrobci k nulté či sériové výrobě.


investment

4. Dotace a financování

Využíváme kombinace Evropských dotací, především v programu Horizon Europe (2021-2027), ve spolupráci s dalšími partnery z řad Vysokých škol a komerční sféry, s Venture kapitálem od investičních společností čí jednotlivců, věřících v náš systém a postup.

PRODUKTY V&V

 • KERVAL Composite®

  Kompozitní konstrukční prvky na bázi Grafenu s cílem co největší odolnosti vůči teplu a tlaku nahrazující stávající ocelové konstrukční prvky za splnění podmínky rentability a poměru „výkon - cena“. Samozřejmostí je efektivní ekologická technologie výroby.


  Grafen je dvojrozměrná matrice atomů uhlíku uspořádaná do hexagonální krystalické mřížky s těsnými vazbami o vzdálenosti 0,142 nm, na výšku má pouze jeden atom. Jeden čtvereční metr grafenu váží pouhých 0,763 miligramu, ale unese až čtyři kilogramy, pevnost v tahu je 130 GPa. To znamená, že je tenký a lehký, ale zároveň neuvěřitelně pevný.

 • KERVAL Graphene Flywheel®

  Tak jako všechny v této době nás zajímají dva energetické problémy - ekologická výroba elektřiny pro ostrovní systémy s dostatečnou kapacitou i pro lehký průmysl a dále akumulace elektrické energie. V našem případě se jedná o použití co největšího nabíjecího proudu do záložního zařízení v kapacitě od jedné do 2 MWh. Není naší podmínkou energii udržovat co nejdéle, stačí nám kontinuální vybíjení v řadu hodin.


  Za těchto podmínek a návaznosti na současný výzkum kompozitních materiálů, jsme se rozhodli zkonstruovat Grafenový rotor a využit ho ve vlastním řešení Akumulátoru mechanické energie s použitím permanetních magnetů s aktivními magnetickými ložisky ve vákuové komoře. Očekáváme dlouhou životnost zařízení, neomezený počet cyklů nabití a hloubkového vybití, vysoký elektrický příkon a výkon při nabíjení a vybijení, bez omezení funkčnosti při úplném vybití.

Tepelná čerpadla schaffhausen pro

heat_pump

Tepelná čerpadla vzduch-voda pro rodinné domy

Jsme autorizovaným prodejcem a servisem tepelných čerpadel SCHAFFHAUSEN PRO a provozujeme sklad náhradních dílů i tepelných čerpadel přímo v ČR. V případě uzavřené servisní smlouvy má klient prodlouženou záruku a možnost výměny tepelného čerpadla do 72 hodin.


Provádíme odbornou montáž včetně projektu a vyřízení dotace jak pro rodinné a bytové domy. Náš proškolený tým pracovníků zvládne montáž do tří dnů na celém území České republiky.


Součástí odborné montáže je:
- Předávací protokol
- Revizní zpráva
- Akceptační protokol
- Protokol o zkoušce systému
- Zaškolení zákazníka
- Dokumentace předání díla včetně manuálu v českém jazyce


Instalační cena za tepelné čerpadlo SCHP-016B2 16kW/380V s 200l výměníkem teplé vody a montáží vychází na podzim 2022 na zhruba 330 000 Kč s DPH z čehož můžete až 100 000 Kč získat z dotace Nová zelená úspora.


Nabízíme našim klientům servisní smlouvu na údržbu tepelných čerpadel (kontrola, čištění ad.), prováděnou každoročně naším školeným pracovníkem za účelem co nejdelší životnosti.


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY   |   ZADAT POPTÁVKU

Průmyslová tepelná čerpadla

Provádíme přípravu projektové dokumentace a montáž průmyslových čerpadel vzduch-voda s výkonem od 24kW–220kW. Dodáváme individuální řešení dle požadavku zákazníka v případě potřeby větších výkonů vytápění.


Provádíme pravidelné servisní služby, poskytujeme záruky a garance.


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY   |   ZADAT POPTÁVKU
industrial_heat

Udržitelnost a ekologie

 • Biotechnologie

  Cílem záliby Biotechnologie je kompilace vědeckých prací předních moderních vědců do jediného technologického výsledku, který umožní získat to nejočekávanější technické řešení, pracující s minimem vynaložené energie.


  Naše technologické řešení začíná vytvářením technologií kompletního zpracování bioodpadu do vysoce kvalitních živočišných bílkovin a končí vytvořením bioproduktů s předem danými terapeutickými vlastnostmi, velmi užitečnými pro širokou škálu spotřebitelů.

 • Krajinná energetická bilance

  Kromě vytváření energeticky úsporných technologií věnujeme mnoho času a úsilí vývoji způsobů, jak tyto technologie vyváženou cestou používat v konkrétním kulturně-technologickém kraji naší země tak, abychom co nejvíce ušetřili naše zdroje, ochránili klima a zachovali tradice a populace.


  V souvislosti se vznikající energetickou krizí mají výsledky naší práce mimořádný význam nejen pro jednotlivce, ale pro nás všechny.

Sponzorství

 • loko

  Lokomotiva z roku 1947

  Nákladní lokomotiva řady 53403 zvaná "Kremák", která se po roce 1945 podílela na obnově Českoslovnské republiky po druhé světové válce. Jelikož jsme nadšenci do techniky, rozhodli jsme se podpořit obnovu technických skvostů minulosti ve formě finanční podpory.

  >
 • zamek

  Zámek Zalužany

  Sponzorujeme také obnovu a zachování architektury v České Republice, konkrétně se podílíme na opravě zámku a jeho parku v Zálužanech.

 • kniha

  Sorry jako Česká justice

  Stali jsme se sponzory knihy slavného českého advokáta a historika Milana Hulíka, v níchž se dělí o své životní příběhy v justici.

Kontakt  +420 601 301 100

Kontaktujte nás v pracovní dny od 10:00 - 18:00.  [email protected]

Pošlete nám e-mail a my se vám ozveme co nejdříve.Kerval automatic s.r.o.
Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 019 76 575 | DIČ: CZ01976575
C 296683 společnost vedená u Městského soudu v Praze

Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku